Znalecký posudok prof.Dr. Mário Daroka – kľúčový dôkaz, ktorý sudkyňa Pilátová nepripustila

Na jednom z posledných hlavných pojednávaní obhajoba predložila znalecký posudok rakúskeho znalca – súdneho lekára prof. Dr. Mário Daroka, ktorý posudzuje Juditine zranenia rúk a tiež porovnáva veľkosti nožov s veľkosťami bodnorezných rán, ktoré utrpel Tomáš.

Závery sú jednoznačné: Juditine zranenia sú OBRANNÉ a nože označené ako vražedné zbrane NEMOHLI spôsobiť Tomášove zranenia vzhľadom na ich veľkosť – nože sú výrazne väčšie ako rany.

Zarážajúce je, ako sudkyňa Pilátová po porade s prokurátorom Mikulášom naložila s týmto dôkazom – odmietla výsluch znalca prof. Dr. Daroka a nedovolila ani prečítanie tohto posudku.

Jediným dôvodom takéhoto protiprávneho konania je, že tento posudok úplne vyvracia verziu obžaloby.